top of page

Kurumsal İhtiyaçlar

START

Marka için çıkılan yolda hazırlanacak birçok döküman (basılı veya dijital sunum) marka ile aynı dili konuşmalı ve süreç içinde de aynı tutarlılığı devam ettirmelidir.

Bu bağlamda marka kimliğiniz ile temas ettiğiniz her faliyet alanı örtüşmeli ve marka bilinci yaratılmalıdır.

Teampani Reklam ve Pazarlama Ajansı

Screen Shot 2022-07-06 at 04.17.42.png
bottom of page